TurningPoint

TurningPoint tehnologija temelji na interaktivnem zajemu podatkov v realnem času.  Tipičen sistem je sestavljen iz USB sprejemnika, oddajnih enot in programske opreme TurningPoint. TurningPoint programska oprema nadgrajuje lastnosti Microsoft PowerPoint z interaktivnimi gradniki, ki se pojavijo v obliki dodatnega “ribbona” v orodni vrstici PowerPointa.

Komunikacija med oddajnimi enotami in sprejemnikom poteka na osnovi radiofrekvečnega signala. Sprejemna enota je sposobna sprejeti do 1000 enot simultano na razdalji 60m. Za preprečevanje interference je USB sprejemnik možno nastaviti na lasten kanal (privzet kanal je 41).

Sprejemnik sprejema signale v času “odprte” glasovalne seje. Rezultati so prikazani takoj in so zbrani v podrobnih poročilih za nadaljnje analize. Podatke je možno tudi izvoziti za izdelavo raznih podatkovnih skladišč.

TP1